Detektori metala

Detektori metala su specijalizovani elektronski uređaji koji otkrivaju i/ili ukazuju na prisustvo magnetnih i nemagnetnih nečistoća tokom proizvodnog procesa.

Detektori metala se koriste u raznim granama industrije u kojima prisutstvo metala ometa proces proizvodnje ili utiče na kvalitet i korisnost proizvoda (rudarska industrija, drvna industrija i proizvodnja nameštaja, proizvodnja gume i plastike, industrija tekstila, stakla, papira, farmaceutska industrija, recikliranje i ostala područja sekundarnih industrija).

Konstruisanje detektora metala omogućuje njihovo korišćenje pod različitim okolnostima i uslovima:

 • u vezi sa proizvodnom trakom,
 • u vezi sa mehanizmom vibro trake,
 • sa materijalima sa slobodnim padom,
 • u pumpnim ili vakuumskim transportnim sistemima.

MDR detektori metala obezbeđuju:

 • veoma visok nivo detekcije i separacije metalnih opiljaka,
 • najnoviju tehnologiju,
 • usmerenje ka rešavanju problema,
 • jednostavnost korišćenja,
 • prilagođavanje potrebama klijenta,
 • zadovoljenje HACCP standarda,
 • minimalne proizvodne gubitke.

detektorimetala

Leave a Comment