Laka industrija

Detektori metala se koriste za otkrivanje svih oblika metalnih nečistoća tokom proizvodnog procesa. Otkrivanje metalnih nečistoća u lakoj industriji (tekstilna, duvanska, industrija plastike,…) je posebno važno zbog bezbednosti potrošača (na kraju proizvodnog procesa) i za zaštitu predstojećeg proizvodnog procesa (na početku proizvodnog procesa).

U lakoj industriji, detektori metala imaju sledeće karakteristike:

 • detekcija magnetnih i nemagnetnih čestica,
 • visoka osetljivost, stabilnost i preciznost,
 • minimum lažnih detekcija zahvaljujući ugrađenim analognim i digitalnim filterima,
 • automatsko podešavanje za višegodišnje postojano korišćenje,
 • mogućnost otkrivanja dužine metalnih nečistoća,
 • precizna ručna ili automatska kompenzacija proizvoda (samoučenje),
 • mogućnost unošenja 30 različitih podešavanja proizvoda,
 • jasni i jednostavni višeopcijski meniji,
 • lozinkom zaštićena kritična (ključna) podešavanja,
 • jednostavna zamena napajanja ili procesnog modula u slučaju kvara,
 • mogućnost štampanih poruka korišćenjem RS232 ili RS485 komunikacije,
 • mogućnost praćenja procesa detekcije ili podešavanja osnovnih parametara preko PC računara korišćenjem RS232, RS485 ili Ethernet komunikacije,
 • jednostavna instalacija, uklanjanje i čišćenje,
 • kućište napravljeno od najkvalitetnijeg INOX materijala ili čelika,
 • prilagođavanje potrebama klijenta.

TKDE Z metal detektor sa transportnim sistemom
TKDE Z metal detektor sa transportnim sistemom

TKDE Z DETEKTOR METALA

 • TKDE Z detektori se lako mogu ugraditi u proizvodne linije.
 • TKDE Z detektori metala mogu da se upotrebe kao sistemsko rešenje u kombinaciji sa proizvodnom trakom, i kao sistem za automatsko pražnjenje.
 • Sistem za automatsko pražnjenje uklanja kontaminirani proizvod sa proizvodne trake bez njenog zaustavljanja.
ALK metal detektori i separatori metala
ALK metal detektori i separatori metala

ALK SEPARATOR METALA

ALK separator metala je uređaj koji automatski uklanja proizvode kontaminirane metalom korišćenjem detektora metala.

 • Separator metala je namenjen instalaciji u sisteme slobodnog pada sa praškastim ili granulisanim materijalima.
 • Sistem za automatsko pražnjenje sa posebnim kanalom omogućuje bezbedno i brzo uklanjanje kontaminiranog proizvoda.
 • Vreme uklanjanja kontaminiranog proizvoda je veoma kratko, što svodi proizvodne gubitke na minimum.

Metal detektori za laku industriju
Metal detektori za laku industriju