Magnetne rešetke

Magnetne rešetke omogućuju uklanjanje najsitnijih feromagnetnih čestica iz praškastih ili granulisanih materijala. Uglavnom se ugrađuju u vertikalne cevi ili se lociraju na mestima gde je materijal u slobodnom padu. Kapacitet magnetnih rešetki varira i adaptira se tipu materijala i transportnog sistema.

Magnetne rešetke se mogu čistiti ručno ili automatski, pneumatskim ili hidrauličnim sistemom. Tokom čišćenja, magnetni elementi se izvlače iz zaštitnih cevi sa kojih feromagnetne čestice padaju u za to predviđeni kontejner.
Oblasti korišćenja:

  • prehrambena (hrana i piće) i duvanska industrija,
  • hemijska industrija,
  • proizvodnja plastike,
  • keramička industrija,
  • farmaceutska industrija.

Magnetne rešetke