Magnetni bubanj

Magnetni bubanj je namenjen automatskom uklanjanju feromagnetnih nečistoća iz sirovih materijala, ili obogaćivanju feromagnetnih sirovih materijala.

Sastoji se od unutrašnjeg podesivog magnetnog jezgra, koje treba biti propisno učvršćeno, i rotirajućeg kućišta od INOX materijala. Kućište izdvaja feromagnetne čestice u kolektorski kontejner. Bubanj rotira pomoću pogonskog motora na prirubnicama (“G” izvod) ili pomoću pogonskog šuma s odgovarajućom tipkom (“M” izvod) koji su obično smešteni uz gravitacione žlebove i vibrirajuće ploče.

Magnetni bubanj je veoma efikasan separator zahvaljujući činjenici da može deferizirati kako male, tako i velike čestice metala.

Magnetni bubanj