Magnetni kotur

Magnetni kotur ima magnetno polje preko celog svog  obima, pa se kao takav može koristiti i kao pokretački kotur proizvodne trake.

Pruža odlične rezultate pri transportu tečnih materijala. Njegova upotreba se posebno preporučuje pri malim brzinama proizvodne trake, i pri tankom sloju materijala na proizvodnoj traci.

Magnetni kotur