GAUS Group d.o.o. Pozarevac
Kosovska 21
12000 Pozarevac , Serbia

Phone : +381 12 530 700
Mobile : +381 60 386 0000

http://www.gausgroup.com

metal detektor

Magneti

Magneti pružaju mogućnost separacije feromagnetnih nečistoća iz neobrađenih materijala u mnoštvu situacija.

U teškoj industriji, najviše se koriste za separaciju feromagnetnih nečistoća sa transportnih traka, sa ciljem zaštite sledećeg tehnološkog procesa ili sa ciljem obogaćivanja feromanetnih ruda.

Magneti za prečišćavanje su namenjeni separaciji različitih feromagnetnih metala koji se pojavljuju u neobrađennim materijalima zahvaljujući procesu transporta, mlevenja ili nekog drugog procesuiranja materijala. Materijali koji zahtevaju otklanjanje metalnih opiljaka su prisutni u mnogim oblastima industrije, kao što su prehrambena industrija, farmaceutska industrija, proizvodnja plastike, itd.

Ovi magneti mogu biti različito dizajnirani. Neki od najčešćih oblika su:

  • magnetne table i ploče,
  • magnetne rešetke,
  • magnetni filteri,
  • elektromagnetni separatori.

Svi navedeni magneti koriste veoma moćne elektromagnete ili permanentne magnete, koji u kombinaciji sa različitim dizajnom obezbeđuju maksimalnu separaciju feromagnetnih nečistoća. Korišćenje magneta štiti proizvodne linije i procesnu opremu, i obezbeđuje potpunu čistoću proizvoda što vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

magneti