Nadtračni elektromagnetni separator MST

Nadtračni elektromagnetni separatori se koriste iznad proizvodne trake. Najpodobniji su za uklanjanje velikih feromagnetnih delova iz materijala kao što su ugalj, kamen i drvo.

Nadtračni magnetni separatori zahtevaju direktan protok struje da bi funkcionisali (obezbeđuje se elektro kontrolnom jedinicom). Kontrolna jedinica je adaptirana na tehnološki proces i zahteve potrošača. Glavna prednost elektromagneta, pored njihove snage i stamenosti, je mogućnost uključivanja i isključivanja, kao i mogućnost podešavanja jačine magnetnog polja.

Takođe je interesantna i primena u slučajevima gde detektor metala kontroliše separator.

Elektromagnetni separator MST
Elektromagnetni separator MST