Magnetne rešetke

Magnetne rešetke omogućuju uklanjanje najsitnijih feromagnetnih čestica iz praškastih ili granulisanih materijala. Uglavnom se ugrađuju u vertikalne cevi ili se lociraju na mestima gde je materijal u slobodnom padu. Kapacitet magnetnih rešetki varira i adaptira se tipu materijala i transportnog sistema. Magnetne rešetke se mogu čistiti ručno ili automatski, pneumatskim ili hidrauličnim sistemom. Tokom čišćenja, … Read moreMagnetne rešetke

GAUS Group metal detektori

Preduzeće GAUS Group d.o.o. Požarevac vrši prodaju i montažu detektora metala i magnetnih separatora za industriju. Mi imamo rešenje za otklanjanje prisustva i detekciju metala u bilo kojoj grani industriji : prehrambena, farmacija, rudarska inudstrija, kamenolomi, proizvodnja stočne hrane, mlinovi itd. Ogromno iskustvo u ovoj oblasti kao i veliki broj referenci su najbolji pokazatelji kvaliteta … Read moreGAUS Group metal detektori